Zoeken

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
2 berichten / 0 nieuw
Laatste bericht
Bruno Rosier

Tunnelcode voor UN-nummers UN 3077 en UN 3082 is veranderd van "(E)" naar "(-)".
Momenteel vermelden wij het volgende op een CMR-vrachtbrief : UN 3077 Milieugevaarlijke stof, n.e.g. (Technische benaming), 9, III, (E).
Vraag is nu of de tunnelcode (E) dient vervangen te worden door (-) of dat je niets meer moet vermelden. (En de vrachtwagen moet door een tunnel rijden)
Hartelijk dank voor de reactive
Bruno Rosier

Kurt De Bree
Beste Bruno,

Beste Bruno,

Waar een koppelteken tussen haakjes staat geldt er geen beperking, dus niets vermelden.

5.4.1.1.1 k) in voorkomend geval, de tunnelbeperkingscode die in hoofdletters en tussen haakjes voorkomt in kolom (15) van tabel A in hoofdstuk 3.2.

Een koppelteken is ook geen letter.

Website by WotSoft Productions