Zoeken

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Wetgeving

Het vervoer van gevaarlijke goederen betekent een extra risico voor de omgeving, vanwege de specifieke gevaarseigenschappen van de vervoerde stoffen. Onder vervoer wordt mede begrepen het laden en lossen. Indien tijdens deze activiteiten een ongeval plaatsvindt kunnen deze stoffen schade toebrengen aan mens, dier, materiaal en milieu.

Om het risico tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te reduceren zijn er preventieve maatregelen getroffen in de vorm van veiligheidsvoorschriften. Aangezien het vervoer in vele gevallen grensoverschrijdend is zijn deze voorschriften in internationaal verband tot stand gekomen. De United Nations vervullen hierbij een centrale rol.

Modelvoorschriften van de United Nations

De modelvoorschriften bestaan nu uit 7 delen die zijn onderverdeeld in hoofdstukken, secties  en subsecties, twee aanhangsels en een alfabetische index.

De titels van de 7 delen zijn:

1. Algemene bepalingen, definities en training

2. Classificatie

3. Lijst van Gevaarlijke Goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen voor gelimiteerde hoeveelheden

4. Gebruik verpakkingen, tanks en gascontainers met verscheidene elementen

5. Voorschriften voor de verzending

6. Constructie en beproeving van verpakkingen, intermediate bulk containers, grote verpakkingen, transporttanks (inclusief tankcontainers) en gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s).

7. Voorschriften inzake transporthandelingen

Aanhangsels:

A. Lijst van generieke en niet elders genoemde vervoersnamen

B. Lijst van gebruikte termen

-            Alfabetische index

UN Model Regulations Rev. 23 (2023)

Website by WotSoft Productions